ورود به سایت
ایمیل :
کلمه عبور :
قوانین

قوانین استفاده از سرویس های سایت

فعالیت در سایت ماندگار آپ نشان دهنده پذیرش تمامی قوانین آمده در زیر است :
منظور از سامانه تبلیغاتی ماندگار آپ ، سایت www.mandegarup.ir می باشد.

  • به هیچ وجه نباید تبلیغات پاپ آپ مشابه با تبلیغات سایت ماندگار آپ در سایت شما نمایش داده شود.
  • حداکثر یک پاپ آپ دیگر به جر پاپ آپ سایت ماندگار آپ ، می تواند در سایت شما وجود داشته باشد ( در مجموع حداکثر دو پاپ آپ باید در سایت شما وجود داشته باشد ).
  • محتوای وبگاه ها نباید مخالف با قوانین جمهوری اسلامی ایران باشند و درصورت مشاهده ، هیچ گونه واریزی برای صاحب آن وبگاه انجام نخواد شد.
  • هیچ یک از وب های فروش اکانت های عبور از فیلترینگ، حق کسب درآمد از سامانه تبلیغاتی ماندگار آپ را نداشته و در غیر این صورت درآمد آنها پرداخت نخواد شد.
  • در صورت مشاهده هر یک از موارد ذکر شده در بالا و تقلب در کسب درآمد مدیریت سامانه تبلیغاتی ماندگار آپ اجازه بستن یا صفر کردن درآمد حساب کاربری فرد خاطی را دارد.مدیریت سامانه تبلیغاتی ماندگار آپ اجازه تغییر قوانین سامانه را در هر زمانی دارد و کاربران موظف هستند برای آگاهی از قوانین جدید سامانه ، به همین صفحه مراجعه نمایند.